Publikacje online

Dziedzictwo Wielkiej Wojny > Publikacje online

Jacek Czaplicki, Małgorzata Karczewska, Wartość mikrohistorii, czyli pierwszowojenne dzieje Dąbrówki

Pobierz plik

Małgorzata Karczewska, Maciej Karczewski, Pro Patria. Miejsca pamięci I wojny światowej na przedpolu twierdzy Osowiec

Pobierz plik

Małgorzata Karczewska, Sto lat będą trwać bez opieki niczyjej….

Pobierz plik

Małgorzata Karczewska, Gaj bohaterów w Rynie. Idea, realizacja i przemiany miejsca pamięci poświęconego mieszkańcom miasta poległym podczas I wojny światowej…

Pobierz plik

Dziedzictwo I wojny światowej po stuleciu. Stan badań i ochrony

Pobierz plik

Mieszko Ćwiertnia, Wielka wojna na „Małej Ziemi”. Wybór tekstów źródłowych poświęconych działaniom wojennym na terenie parafii Wniebowzięcia NMP w Niegowici w 1914 roku

Pobierz plik

Cmentarze wojenne I wojny światowej po stuleciu. Stan badań i ochrony

Pobierz plik

Piotr Kędziora-Babiński, Tajemnica krzyża w Mątwicy, gm. Nowogród…

Pobierz plik

Dawid Kobiałka, Kreatywność za drutem kolczastym. Archeologia i sztuka okopowa z pierwszowojennego obozu jenieckiego w Czersku (woj. pomorskie), FOLIA PRAEHISTORICA POSNANIENSIA T. XXIII – 2018, s. 105-136.

Pobierz plik

Maria Weronika Kmoch, Wielka Wojna we współczesnym krajobrazie gminy Jednorożec (pow. przasnyski), „Akademickie Zeszyty Naukowe PIAST”, 1 (2017), s. 11-36

Pobierz plik

Maciej Karczewski, Muzeum w mieście Lötzen. Historia i zbiory (1916-1944)

Pobierz plik

Małgorzata Karczewska, Jacek Czaplicki, Cmentarze I wojny światowej w Myszyńcu i okolicach

Pobierz plik

Cmentarze i pomniki I wojny światowej po stuleciu. Stan badań i ochrony

Pobierz plik

Cmentarze Wielkiej Wojny na terenie pola bitwy nad Rawką i Bzurą

Pobierz plik