5 lutego, 2021r

Hermanowa Wola, gm. Ryn, pow. giżycki – mogiły wojenne na cmentarzu ewangelickim

Małgorzata Karczewska Cmentarz ewangelicki majątku Hermanowa Wola (Gut Hermanawolla, Gut Hermannshorst) położony jest około 150 metrów na północny-zachód ...
Zobacz więcej
8 grudnia, 2020r

Rydzewo, gm. Miłki, pow. giżycki. Kwatera wojenna na cmentarzu przykościelnym

Małgorzata Karczewska Cmentarz przykościelny w Rydzewie (Rydzewen, Rotwalde) znajduje się w centrum wsi, na terenie otaczającym kościół parafialny. Lo...
Zobacz więcej