Cmentarz wojenny pod wsią Bołtryki, gm. Michałowo, pow. białostocki

Dziedzictwo Wielkiej Wojny > Cmentarze wojenne > Województwo podlaskie > Cmentarz wojenny pod wsią Bołtryki, gm. Michałowo, pow. białostocki
2 sierpnia, 2021r

Cmentarz wojenny pod wsią Bołtryki, gm. Michałowo, pow. białostocki

Małgorzata Karczewska

Cmentarz wojenny położony jest w lesie, na północny-wschód od zabudowań nieistniejącej wsi Bołtryki (wieś była jedną z osad zatopionych w trakcie budowy Zalewu Siemianówka) i na północny wschód od drogi łączącej nieistniejącą wieś Rudnia z szosą Szymki-Juszkowy Gród, na północ od brzegu zbiornika Siemianówka. Nekropola założona została na zachód od drogi leśnej prowadzącej od szosy w kierunku łąk. Został odkryty w wyniku analizy obrazu numerycznego modelu terenu.  

Bołtryki, gm. Michałowo. Lokalizacja cmentarza wojennego z czasów I wojny światowej. Na mapie nie ma jeszcze Zalewu Siemianówka który pochłonął okoliczne wsie

Cmentarz rozmieszczono na planie wydłużonego prostokąta o wymiarach 32 x 73-75 m. Granicę nekropoli stanowi rów i wał ziemny usypany w kierunku wnętrza cmentarza. Obecna szerokość podstawy wału wynosi około 3,3 m, szerokość rowu 2,5 m. Różnica poziomów pomiędzy najwyższym zachowanym poziomem wału a dnem rowu wynosi 107 cm. Północno-zachodnia krawędź nekropoli została zniszczona. Rów pogłębiono przystosowując go do przechowywania sadzonek drzew leśnych, zaś wydobytym piaskiem zasypano pozostałą jego część. Zapewne w tej strefie, od strony drogi leśnej znajdowało się wejście na teren cmentarza.

Obraz numerycznego modelu terenu (WMTS) cmentarza z czytelnym zarysem wału ziemnego oraz rowu. Północno-zachodni skraj cmentarza został zniszczony. Rów został pogłębiony i wykorzystywany jako dół do przechowywania sadzonek.
Źródło: Portal mapowy NID z uzupełnieniami autorki

Pomimo znacznego przekształcenia wnętrza cmentarza, które zostało zaorane i obsadzone lasem, w jego północnej części czytelne są trzy rzędy mogił jednostkowych przykrytych nasypami ziemnymi. W pierwszym rzędzie widoczne są cztery groby, w dwóch kolejnych po osiem mogił. 

Szkic współczesnego rozplanowania cmentarza wojennego. Granice nekropoli wyznacza rów i wał ziemny, wejście znajdowało się zapewne przy północno-zachodnim narożniku. W północnej części cmentarza znajdują się trzy rzędy słabo czytelnych nasypów mogił.
Oprac. marzec 2017 r.
Rów i wał ziemny usypany wewnątrz cmentarza wzdłuż północno-wschodniej krawędzi nekropoli.
Fot. marzec 2017 r.
Słabo czytelne zarysy nasypów mogił ziemnych zachowane w północnej części cmentarza wojennego.
Fot. marzec 2017 r.

Źródło:
Małgorzata Karczewska, Sto lat będą trwać bez opieki niczyjej… Cmentarze z czasów I wojny światowej w Białymstoku i powiecie białostockim, Białystok 2017, tam wcześniejsza literatura.


Materiały zamieszczone w serwisie są chronione prawem autorskim i mogą być wykorzystywane przez użytkowników zgodnie z licencją Creative Commons BY-NC-ND, tj. umożliwiającą użytkownikom serwisu kopiowanie i rozpowszechnianie utworu pod warunkiem uznania autorstwa, tylko do użytku niekomercyjnego i bez utworów zależnych.
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

00vote
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments